Follow Jawatan Kosong on TikTok Follow Now
Badan Berkanun

Jawatan Kosong KTMB Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun keata…

Jawatan Kosong Tenaga Nasional Berhad (TNB) 2023

Jawatan kosong terkini di Tenaga Nasional Berhad (TNB) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengi…

Jawatan Kosong Institut Bioteknologi Kebangsaan (NIBM)

Jawatan kosong terkini di Institut Bioteknologi Kebangsaan (NIBM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan …

Jawatan Kosong KETENGAH Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) 2023. Permohonan daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan diberikan kepa…

Jawatan Kosong Kolej RISDA Sdn Bhd 2023

Jawatan kosong terkini di Kolej RISDA Sdn Bhd 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekoso…

Jawatan Kosong MIROS Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) 2023. Permohonan adalah dipelawa kepada calon-calon yang me…

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) 2023

Jawatan kosong terkini Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan bermastautin di Sarawak, b…

Jawatan Kosong Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) 2023

Jawatan kosong terkini di Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk me…

Jawatan Kosong RISDA Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Mala…

Jawatan Kosong KPTM Mei 2023

Jawatan kosong terkini di Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengis…

Jawatan Kosong Institut Latihan Darul Naim (ILDAN) 2023

Jawatan kosong terkini di Institut Latihan Darul Naim (ILDAN) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untu…

Jawatan Kosong NIOSH 2023

Jawatan kosong terkini di Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) 2023. Pemohonan adalah dipelawa daripada warganegara Mala…

Jawatan Kosong Perbadanan Wakaf Selangor 2023

Jawatan kosong di Perbadanan Wakaf Selangor 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (keutamaan diberikan kepada anak kelahir…

Jawatan Kosong SUHAKAM 2023

Jawatan kosong terkini di Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berk…

Jawatan Kosong SSM Mei 2023

Jawatan kosong terkini di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia ynag berkelayakan untu…

Jawatan Kosong FELDA Mei 2023

Jawatan kosong terkini di Yayasan Felda / Pusat Hemodialisis Felda 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan …

Jawatan Kosong MyIPO Mei 2023

Jawatan kosong terkini di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayaka…

Jawatan Kosong YUM Sabah 2023

Jawatan kosong terkini di Yayasan Usaha Maju Sabah (YUM Sabah) 2023. Yayasan Usaha Maju (YUM) adalah sebuah agensi mikro kredit di bawah Kementeria…

Jawatan Kosong Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT)

Jawatan kosong terkini di Lembaga Sumber Air Terengganu (LAUT) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan diberik…

Jawatan Kosong Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB) 2023

Jawatan kosong terkini di Sabah Electricity Sdn Bhd (SESB)  2023. permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk m…
© Jawatan Kosong. All rights reserved. Developed by Jawatan Kosong