Follow Jawatan Kosong on TikTok Follow Now

Latest job vacancies

Jawatan Kosong Terkini Jun 2023

Berikut adalah senarai penuh / lengkap jawatan kosong  terkini di sektor kerajaan dan swasta di Malaysia 2023.   Nama Jabatan/ Pengurusan/ Syar…

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 2023

Jawatan kosong terkini di Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk …

Jawatan Kosong MBSA Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Majlis Bandaraya Shah Salam (MBSA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk…

Jawatan Kosong KTMB Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 18 tahun keata…

Jawatan Kosong MARDI Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malay…

Jawatan Kosong Tenaga Nasional Berhad (TNB) 2023

Jawatan kosong terkini di Tenaga Nasional Berhad (TNB) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengi…

Jawatan Kosong Institut Bioteknologi Kebangsaan (NIBM)

Jawatan kosong terkini di Institut Bioteknologi Kebangsaan (NIBM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan …

Temuduga Terbuka Institut Bioteknologi Kebangsaan (NIBM)

Temuduga terbuka terkini di Institut Bioteknologi Kebangsaan (NIBM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayaka…

Jawatan Kosong ASWARA Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang b…

Jawatan Kosong KETENGAH Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) 2023. Permohonan daripada Warganegara Malaysia dan keutamaan diberikan kepa…

Jawatan Kosong SPA Pahang Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Perkhidmatan Awam Negeri Pahang 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia khususnya warga Pahang yan…

Jawatan Kosong Pegawai Imigresen Gred KP19

Jawatan kosong terkini di Jabatan Imigresen Malaysia 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 18 ta…

Jawatan Kosong MPKL Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Majlis Perbandaran Kuala Langat (MPKL) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia (keutamaan diberika…

Jawatan Kosong KUIPs Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berekelayakan un…

Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang (UMP) 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Malaysia Pahang (UMP) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk m…

Jawatan Kosong Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK)

Jawatan kosong terkini di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) 2023. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) mempelawa pemohon Warganegara Malaysia ya…

Jawatan Kosong PLANMalaysia Melaka Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Melaka (PLANMalaysia Melaka) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Wargane…

Jawatan Kosong Kolej RISDA Sdn Bhd 2023

Jawatan kosong terkini di Kolej RISDA Sdn Bhd 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekoso…
© Jawatan Kosong. All rights reserved. Developed by Jawatan Kosong