Jawatan Kosong WhatsApp Channel Join Now

Jawatan Kosong Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 2023

Jawatan kosong terkini di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 2023. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Suruhanjaya) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan yang mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2008, mempelawa semua warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 30 tahun pada tarikh tutup iklan bagi mengisi kekosongan jawatan di Suruhanjaya seperti berikut:

1. Juruaudit W48

Tarikh tutup permohonan 25 Januari 2023.
Lokasi penempatan : SKM Kuala Lumpur.
Sektor : Kerajaan/ Berkanun

Jawatan Kosong Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 2023

Jawatan : Juruaudit
Gred Jawatan : W48
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan
Jadual Gaji : RM5,161.00 – RM11,690.00 (Contract of Service)

Syarat Lantikan : 

1. Calon bagi lantikan ini hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
(ii) Ahli penuh Badan-Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau
(iii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau
(iv) Ahli penuh Institut Akauntan Malaysia; dan
(v) Mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai Juruaudit sekurang-kurangnya enam (6) tahun; dan
(vi) Mempunyai kemahiran bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris.
[Senarai Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan di perenggan 1(c)(ii) dan (iii) adalah seperti di Lampiran 1]

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Taraf Jawatan : Kontrak

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan : Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa yang ditentukan oleh Suruhanjaya. Suruhanjaya berhak menentukan terma dan syarat-syarat lain perkhidmatan ini.

Fungsi Bidang Tugas

1. Menyelaras dan menjalankan pengauditan ke atas koperasi-koperasi kluster besar dan sederhana yang terpilih di bawah perenggan 60(1)(b) dan subseksyen 60(2) Akta Koperasi 1993;
2. Mengkaji perubahan dan pertambahan piawaian perakaunan dan pengauditan yang bersesuaian dengan aktiviti koperasi dari semasa ke semasa;
3. Menyelaras dan menjalankan semakan kualiti pengauditan terhadap Suruhanjaya Negeri;
4. Mengkaji dan mengemaskini tatacara pengauditan yang dilaksanakan ke atas koperasi;
5. Bertindak sebagai Sekretariat kepada Mesyuarat Badan Pemantauan Audit Koperasi Suruhanjaya;
6. Menyelaras dan menjalankan semakan kualiti ke atas pengauditan oleh juruaudit swasta yang diberi kuasa kelulusan mengaudit di bawah subseksyen 60(2) Akta Koperasi 1993;
7. Mengadakan sesi latihan berstruktur kepada juruaudit swasta yang diberi kelulusan mengaudit di bawah seksyen 61 Akta Koperasi 1993;
8. Menyelia dan menyemak akaun-akaun teraudit koperasi dan menyediakan pandangan Suruhanjaya di bawah subseksyen 59(2) Akta Koperasi 1993;
9. Membuat perakuan kelulusan Suruhanjaya bagi permohonan dividen dan honorarium secara atas talian di bawah perenggan 57(5)(b), perenggan 57(5)(c) dan subseksyen 57(8) Akta Koperasi 1993;
10. Menyelaras dan memantau program berkaitan perakaunan/ pengauditan yang dilaksanakan oleh Bahagian Audit Koperasi Suruhanjaya; dan
11. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Cara Memohon

1. Calon-calon yang berminat serta berkelayakan hendaklah membuat permohonan jawatan secara atas talian di Laman eKerjaya SKM (sila ke pautan yang diberikan di bawah)

2. Tarikh tutup permohonan pada 25 Januari 2023 (Rabu).

3. Pemohon yang berjaya akan dimaklumkan melalui e-mel yang dinyatakan semasa mendaftar.

Permohonan jawatan secara online disini
Menyalurkan info-info jawatan kosong sektor kerajaan dan swasta terkini di Malaysia.

Sila kongsikan info jawatan kosong ini pada rakan-rakan yang lain. Semoga memberi manfaat bersama. Sila klik pada button share di bawah untuk berkongsi.

Post a Comment

Sila tinggalkan komen atau sebarang pertanyaan anda disini, mesej yang berunsur spam adalah tidak dibenarkan sama sekali.
© Jawatan Kosong. All rights reserved. Developed by Jawatan Kosong