Follow Jawatan Kosong on TikTok Follow Now
Kerajaan

Jawatan Kosong Terkini Jun 2023

Berikut adalah senarai penuh / lengkap jawatan kosong  terkini di sektor kerajaan dan swasta di Malaysia 2023.   Nama Jabatan/ Pengurusan/ Syar…

Jawatan Kosong Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 2023

Jawatan kosong terkini di Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk …

Jawatan Kosong MBSA Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Majlis Bandaraya Shah Salam (MBSA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk…

Jawatan Kosong MARDI Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malay…

Jawatan Kosong ASWARA Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang b…

Jawatan Kosong SPA Pahang Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Perkhidmatan Awam Negeri Pahang 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia khususnya warga Pahang yan…

Jawatan Kosong Pegawai Imigresen Gred KP19

Jawatan kosong terkini di Jabatan Imigresen Malaysia 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang 18 ta…

Jawatan Kosong MPKL Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Majlis Perbandaran Kuala Langat (MPKL) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia (keutamaan diberika…

Jawatan Kosong KUIPs Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berekelayakan un…

Jawatan Kosong Universiti Malaysia Pahang (UMP) 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Malaysia Pahang (UMP) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk m…

Jawatan Kosong Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK)

Jawatan kosong terkini di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) 2023. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) mempelawa pemohon Warganegara Malaysia ya…

Jawatan Kosong PLANMalaysia Melaka Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Melaka (PLANMalaysia Melaka) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Wargane…

Jawatan Kosong Pejabat Daerah Dan Tanah Baling 2023

Jawatan kosong terkini di Pejabat Daerah Dan Tanah Baling 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (keutamaan diberikan kepad…

Jawatan Kosong PPN Kedah Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Pejabat Pembangunan Negeri Kedah (PPN Kedah) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak…

Jawatan Kosong UniSZA Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan…

Jawatan Kosong RELA Pulau Pinang 2023

Jawatan kosong terkini di Jabatan Sukarelawan Malaysia Negeri Pulau Pinang 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur 1…

Jawatan Kosong Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)

Jawatan kosong terkini di Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan u…

Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP)

Jawatan kosong terkini di Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (keutamaan diberi…

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) 2023

Jawatan kosong terkini Lembaga Kemajuan Bintulu (BDA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan bermastautin di Sarawak, b…

Jawatan Kosong MP Bentong Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Majlis Perbandaran Bentong (MP Bentong) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan dibe…
© Jawatan Kosong. All rights reserved. Developed by Jawatan Kosong