Follow Jawatan Kosong on TikTok Follow Now
Kedah

Jawatan Kosong Pejabat Daerah Dan Tanah Baling 2023

Jawatan kosong terkini di Pejabat Daerah Dan Tanah Baling 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (keutamaan diberikan kepad…

Jawatan Kosong PPN Kedah Jun 2023

Jawatan kosong terkini di Pejabat Pembangunan Negeri Kedah (PPN Kedah) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak…

Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Langkawi 2023

Jawatan kosong terkini di Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Langkawi 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelaya…

Jawatan Kosong PPN Kedah Mei 2023

Jawatan kosong terkini di Pejabat Pembangunan Negeri Kedah 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak kurang 25 t…

Jawatan Kosong Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS)

Jawatan kosong terkini di Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan u…

Jawatan Kosong Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK)

Jawatan kosong terkini di Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk …

Jawatan Kosong Hospital Pendang 2023

Jawatan kosong terkini di Hospital Pendang 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosonga…

Jawatan Kosong Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

Jawatan kosong terkini di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untu…

Jawatan Kosong YINK April 2023

Jawatan kosong terkini di Yayasan Islam Negeri Kedah (YINK) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk …

Jawatan Kosong Muzium Kedah Darul Aman 2023

Jawatan kosong terkini Muzium Kedah Darul Aman 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan diberikan kepada rakyat…

Jawatan Kosong Universiti Utara Malaysia (UUM) 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Utara Malaysia (UUM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegarana Malaysia yang berkelayakan untuk …

Jawatan Kosong Guru Sambilan MRSM 2023

Jawatan kosong  di  Maktab Rendah Sains MARA (MRSM)  2023. Permohonan adalah dipelawa kepada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi k…

Jawatan Kosong JKN Kedah 2023

Jawatan kosong terkini di Jabatan Kesihatan Negeri Kedah 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berminat serta berkela…

Jawatan Kosong Kolej MARA Kuala Nerang 2023

Jawatan kosong terkini di Kolej MARA Kuala Nerang 2023. permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi ke…

Jawatan Kosong Kementerian Dalam Negeri (KDN) 2023

Jawatan kosong terkini di Kementerian Dalam Negeri (KDN) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk men…

Jawatan Kosong MDBB Mac 2023

Jawatan kosong terkini di Majlis Daerah Bandar Baharu (MDBB) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia dan keutamaan diberikan…

Jawatan Kosong MPLBP Mac 2023

Jawatan kosong terkini di Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan (MPLBP) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Kedah D…

Jawatan Kosong Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Jawatan kosong terkini di Lembaga Sumber Air Negeri Kedah (lsank) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan …

Jawatan Kosong Majlis Daerah Sik (MDSik) 2023

Jawatan kosong terkini di Majlis Daerah Sik (MDSik) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada rakyat Negeri Kedah Darul Aman/Warganegara Malaysia y…

Jawatan Kosong Pejabat Tanah dan Daerah Pendang

Jawatan kosong terkini di Pejabat Tanah dan Daerah Pendang 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (Keutamaan diberikan kepa…
© Jawatan Kosong. All rights reserved. Developed by Jawatan Kosong