Jawatan Kosong WhatsApp Channel Join Now
University Jobs

Jawatan Kosong UNIMAS 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan unt…

Jawatan Kosong UTHM 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayak…

Jawatan Kosong Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan u…

Jawatan Kosong UPSI Oktober 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) 2023. Permohonan adalah dipwlawa daripada warganegara Malaysia berumur tidak ku…

Jawatan Kosong UTM Kuala Lumpur 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untu…

Jawatan Kosong UMCCed Oktober 2023

Jawatan kosong terkini di Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yan…

Jawatan Kosong Universiti Putra Malaysia (UPM) 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Putra Malaysia (UPM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk me…

Jawatan Kosong UiTM Kelantan 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Teknologi MARA (UiTM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk m…

Jawatan Kosong UiTM Sabah 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Teknologi MARA (UiTM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk m…

Jawatan Kosong UiTM 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Teknologi MARA (UiTM)  2023. Universiti Teknologi MARA (UiTM) dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Mal…

Jawatan Kosong Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk…

Jawatan Kosong UiTM Melaka 2023

Jawatan kosong terkini di Universiti Teknologi MARA (UiTM) 2023. Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk m…
© Jawatan Kosong. All rights reserved. Developed by Jawatan Kosong